Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 2021

(BRVT-SME) Trước tình hình khó khăn căng thẳng do đại dich Covid -19 gây ra lần thứ 4 toàn Miền Nam hứng chịu nặng nề, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong tỉnh phần đông bị ngưng trệ, thua lỗ những Doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân sức chống chịu kém nguy cơ bị đóng cửa phá sản. Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kịp thời nắm bắt tình hình Doanh nghiệp hội viên và liên tục kiến nghị bằng văn bản phản ảnh đề xuất chính sách cứu trợ như sau.

Văn bản 1

0001 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210002 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210003 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210004 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210005 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210006 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 2021

Văn bản 2

0001 1 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 20210002 1 - Kiến nghị hỗ trợ khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp Tháng 8 năm 2021

Tin chính